Rinoplasty | Khutsidze Vakhtang | Khutsidze Zurab | Clinic Tsope
 
|   Rhinoplasty   |   Vakhtang Khutsidze Dr Tsope    |    Zurab Khutsidze   |   Contact   |

Rhinoplastic, photos before and after surgery 
 
  Before surgery After the operation
 

08


 

 

|   Rhinoplasty   |   Vakhtang Khutsidze Dr Tsope    |    Zurab Khutsidze   |   Contact   |